Krupanj

Krupanj je predivno planinsko mesto koje je smešteno na 330m nadmorske visine, okružen ograncima Boranje, Jagodnje i Sokolske planine kroz koje protiču reke Bogoštica, Čađavica i Kržava čijim spajanjem u centru grada nastaje reka Likodra. Mesto je udaljeno 28km od Loznice, 64km od Šapca i Valjeva, 135km od Novog Sada i 150km od Beograda. Vazdušnom linijom Bosna i Hercegovina se nalazi na svega nekoliko kilometara, a razdvaja ih reka Drina.

Krupanj se smatra ekološki među najčistijim mestima u Srbiji, a njegova mikro klima je ista kao i na Zlatiboru s obzirom na broj sunčanih dana i ružu vetrova, tako da tokom letnjih dana se sportisti prirodno rashlađuju što je od opšte važnosti za efikanost priprema. S obzirom na to da Krupanj pripada rađevinskoj peripanonskoj regiji južnog oboda Panonskog basena, njegovo podneblje je umerenokontinentalno. Planine ga štite od regionalnih vazdušnih strujanja, ali mu donose lokalne vazdušne struje. Mnogo koji prvi put dođu u Krupanj odmah primete ekološki čistu i nezagađenu sredinu, izuzetno prijatne letnje noći, uživajući u bogatoj prirodi.